III Bieg Burzyński im. prof. Jana Sajdaka z Regatta

11 czerwca 2016


Do startu biegu pozostało:

 

 

Lista startowa – 10km Lista startowa – dzieci

 
Wyniki – Bieg 10 km

Medal

Prezentujemy medal który otrzymacie 11 czerwca na mecie!
Wykonany techniką laserową w drewnie litym!
medal-fb0

Taki wieszak na medale otrzymasz w pakiecie startowym!

wieszak-medale3

Trasa i profil - Bieg główny na 10km

trasa-profil

trasa-profil2

 

SPRAWDŹ ZAPIS TRASY NA ENDOMONDO

Regulamin

3 Biegu Burzyńskiego im. prof. Jana Sajdaka z Regatta

CEL IMPREZY
– uczczenie pamięci im. prof. Jana Sajdaka,
– popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu i rekreacji ruchowej zarówno wśród dzieci jak i dorosłych,
– propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Tuchów i regionu Małopolski

PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Gminy Tuchów – Adam Drogoś

Województwo Małopolski

ORGANIZATOR
– LKS BURZYN
– Zespół Szkół w Burzynie

WSPÓŁORGANIZATORZY
– Urząd Miasta Tuchów
– Sponsorzy

TERMIN I MIEJSCE:
– 11 czerwca 2015r. (sobota) – Burzyn
– Start i Meta (Stadion LKS BURZYN)
– Rozpoczęcie zawodów godzina: 14:00

– Biuro zawodów będzie znajdować się w Zespole Szkół w Burzynie (obok stadionu LKS Burzyn)

——————————-

BIEG GŁÓWNY:
– Dystans: 10 km (90% asfalt, 10% droga szutrowa)
– Start o godzinie: 16:00
– Limit czasowy: 100 minut
– Start i Meta (Stadion LKS BURZYN)
– Trasa oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch drogowy zostanie wstrzymany, obowiązuje ruch prawostronny (dokładna trasa dostępna na stronie www.bieg.burzyn.pl)
- Pomiar czasu: elektroniczny

Klasyfikacja OPEN – Kobiety / Mężczyźni
Prowadzone będą kategorie wiekowe:
M-1 16 – 29 lat             K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat             K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat             K-3 40 – 49 lat
M-4 50 – 59 lat             K-4 50 lat i więcej
M-5 60 lat i więcej
Dodatkowa klasyfikacja: Najmłodszy, Najstarszy i najstarsza uczestniczka biegu

——————————-

BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Biegi dla dzieci i młodzieży odbędą się na boisku LKS BURZYN na następujących dystansach:

– Godz. 14.30 – dystans 100 m. dla przedszkolaków (od 4 lat – do 6 lat) /dziewczęta i chłopcy/
– Godz. 14.45 – dystans 250 m. dla uczniów I – III klasa /dziewczęta i chłopcy/ (1 okrążenie wokół stadionu)
– Godz. 15.00 – dystans 500 m. dla uczniów IV – VI klasa /dziewczęta i chłopcy/ (2 okrążenia wokół stadionu)
– Godz. 15.15 – dystans 750-1000 m. dla uczniów gimnazjum, klasy I-III /dziewczęta i chłopcy/

– Ponadto gry i zabawy dla dzieci

W biegach dzieci i młodzieży obowiązuje limit 150 zgłoszeń.
Wszyscy uczestnicy biegów dla dzieci i młodzieży otrzymają pamiątkowe medale.
W każdej kategorii przewidziano nagrody rzeczowe za miejsca I-III.

——————————-

WARUNKI UCZESTNICTWA w BIEGU GŁÓWNYM:
A. Impreza ma charakter otwarty.

Prawo uczestnictwa w biegu głównym 10km mają osoby pełnoletnie, oraz osoby w wieku od 16 lat (ur. 1999r.), jeśli mają pisemną zgodę rodziców.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów i na stronie www.bieg.burzyn.pl. /Dz.Ustaw nr 101, poz 1095/ lub przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
– numer startowy
– elektroniczny pomiar czasu
– artykuły pozyskane od sponsorów
– pamiątkowy wieszak na medale
– sól regeneracyjną Salco 1kg
– dla pierwszych 250 opłaconych uczestników biegu – bawełniana torba od sponsora – decyduje kolejność wpłat
– wodę na trasie i mecie zawodów
– materiały informacyjne i reklamowe
– pamiątkowy medal na mecie
– posiłek na mecie

Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

——————————-

ZGŁOSZENIA:

– Biuro zawodów mieści się przy hali sportowej w Zespole Szkół w Burzynie
– Zgłoszenia do biegu głównego dostępne są przez Internet strona: www.bieg.burzyn.pl lub w biurze zawodów od 12.00 do 15.45 w dniu zawodów.
– Zgłoszenia do darmowych biegów towarzyszących przyjmowane są w biurze zawodów od 12.00 w dniu zawodów.

1. Bieg główny 10 km

– Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza na stronie www.bieg.burzyn.pl lub formularza pisemnego i wpłacenie opłaty startowej:

Wpłaty przyjmowane są na konto stowarzyszenia LKS BURZYN,
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala
nr 47 2030 0045 1110 0000 0261 3700

Tytuł wpłaty: Darowizna bieg – IMIĘ i NAZWISKO

OBOWIĄZUJE LIMIT ZGŁOSZEŃ – 250 uczestników opłaconych! – po osiągnięciu limitu – formularz zgłoszeń zostanie zablokowany – nie będzie możliwości zapisów biurze zawodów.

Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, nie ma również możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

 

2. Biegi dla dzieci i młodzieży
Udział w biegach dla dzieci i młodzieży – jest DARMOWY.

W biegach dzieci i młodzieży obowiązuje limit 150 zgłoszeń.

————————-

NAGRODY:
I. Bieg główny 10 km

Nagrody w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn:
1. miejsce: puchar + Voucher 300 zł + nagrody rzeczowe
2. miejsce: puchar + Voucher 200 zł + nagrody rzeczowe
3. miejsce: puchar + Voucher 100 zł + nagrody rzeczowe

Nagrody w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
1. miejsce: puchar + Voucher 50 zł + nagrody rzeczowe
2. miejsce: puchar + nagrody rzeczowe
3. miejsce: puchar + nagrody rzeczowe

Miejsca w kategoriach OPEN i wiekowych – NIE dublują się.

DODATKOWO LOSOWANIE NAGRÓD WŚRÓD UCZESTNIKÓW BIEG GŁÓWNEGO !

——————————-

II. Biegi dla dzieci i młodzieży

Nagrody w kategoriach wiekowych dla chłopców i dziewcząt
1. miejsce: puchar + nagrody rzeczowe
2. miejsce: puchar + nagrody rzeczowe
3. miejsce: puchar + nagrody rzeczowe

——————————-

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

Organizator zapewnia uczestnikom biegów udział w wielu imprezach o charakterze kulturalnym występy dziecięcych zespołów artystycznych oraz pokazy sportowe z okazji Dnia Dziecka.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
– Wszyscy uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy,
– Dyrektor biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie.
– Uczestnicy biegów są ubezpieczeni przez organizatora.
– Organizator biegu zapewnia dla uczestników posiłek i napoje po biegu, oraz medale.
– Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
– Organizator zaleca uczestnikom posiadanie aktualnych badań lekarskich stwierdzających zdolność do udziału w biegu długodystansowym.
– Uczestnicy biegu będą mogli korzystać z szatni, depozytu, natrysków znajdujących się na terenie Hali Sportowej w Zespole Szkół w Burzynie (obok stadionu LKS Burzyn)
– Wartość i ilość nagród rzeczowych jest uzależniona od ilości pozyskanych sponsorów
– Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy
– Parking dla samochodów znajduję się w wyznaczonych miejscach przez organizatora
– Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
– Zawody odbywają się przy ograniczonym ruchu drogowym.
– Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
– Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach elektronicznych, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
– Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
– W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

LKS Burzyn
Dyrektor Biegu Jarosław Makowiec
tel. 604 392 461

 

REGULAMIN W PDF

Dlaczego warto pobiec z Nami? Sprawdź

Darmowa Strefa Zabawa dla Dzieci.

Bieg wspomagają

Organizatorzy

tuchow lks sp-szkola

Sponsor tytularny

regatta

Partnerzy Biegu

  creatyvni gravity dk salco
  kepasport mrg-tuchow osp malopolska
  psr festiwal wooden abiks
  strusinianka dare2b geronimo bodman
  rojar wismax budpol jasikowscy
  spar salvation sgauto kosta
zd dhtrojka dominika

Partnerzy Medialni

 eska2 burzyn ryglice kurier

 krakowska biegologia zacznijbiegac maratony24

  bieganie_pl

malopolska2

Napisz do Nas

Dojazd

KML-LogoFullscreen-LogoQR-code-logoGeoJSON-LogoGeoRSS-Logo
LKS Burzyn

ładowanie mapy - proszę czekać...

LKS Burzyn: 49.874670, 21.060566
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Stadion LKS BURZYN
Stadion LKS BURZYN. START i META BIEGU
LKS Burzyn, Burzyn, Polska
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Biuro Zawodów - ZS BURZYN
Biuro Zawodów - ZS BURZYN
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Parking
PARKING
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Szatnie dla zawodników.
Szatnie dla zawodników.
LKS Burzyn, Burzyn, Polska
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Prysznice dla zawodników
Prysznice dla zawodników
LKS Burzyn, Burzyn, Polska
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
WC
WC
Burzyn, Polska
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
WC
WC dostosowane również dla niepełnosprawnych
Burzyn, Polska
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Strefa Zabaw dla dzieci
Strefa Zabaw dla dzieci
Burzyn, Polska
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Parking
Parking
Burzyn, Polska
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
Parkign
Parking nr 3
Burzyn, Polska
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo

Parking nr 2
Burzyn, Polska